Laks og ørret oppdrett

På Seløy i Herøy kommune produserer vi mellom 3500 og 7000 tonn fisk per år. Her finner du 2 konsesjoner for laks og ørret og samlokaliseres med 1 visningskonsesjon.

Seløy Sjøfarm AS ble grunnlagt av August Jakobsen i 1977, og drives i dag av hans etterkommere.